Fra Duun til Raufoss Premium

I Norge er jakt en viktig del av vår tradisjon, som gjennom ny rekruttering fortsetter å engasjere store deler av befolkningen. Våpen og utstyr videreutvikles også stadig. Eksempelvis ønsker mange lyddempere og systemvåpen med løpsbyttesystem.

Det har ikke foregått en tilsvarende utvikling innen våpenskap, hvor design og funksjon har vært uendret i mange tiår. Vi i Raufoss har derfor valgt å ta utgangspunkt i de nye trendene når de tradisjonelle Duun våpenskapene forvandles til nye Raufoss Premium serien.

Duun våpenskap har i en årrekke vært bestselger i det norske markedet. Skapene ble utviklet av Duun Industrier AS, mens Raufoss tok over rettighetene og videreførte produksjonen høsten 2011. Våpenskapene kjennetegnes av praktisk systeminnredning som enkelt tilpasses kundens behov, av den ekstra høyden samt av stor døråpning. Disse fordelene tas selvfølgelig med videre når den nye generasjonen nå lanseres.

I tillegg til å videreføre Duun-skapenes praktiske og robuste kvaliteter, introduseres nye funksjonsløsninger tilpasset den moderne jegers behov. Blant annet innføres et fleksibelt løpsstøttesystem, lyddemperholder samt ekstraløpholder for systemvåpen.

Gjennom fargevalg og moderne design blir det hyggeligere med et Raufoss Premium våpenskap i hjemmet!