Safehouse blir til

I 2008 var en ny våpenforskrift under utforming, og denne skulle kreve at alle våpeneiere måtte FG-sikre våpnene sine, uavhengig av antall de eide. Dette betydde at en rekke våpeneiere som tidligere ikke var pålagt å ha våpenskap nå måtte anskaffe det. Raufoss Ammunisjonsfabrikker så derfor sitt snitt til å ta frem et nytt konsept som skulle gjøre våpensikring enklere for jegeren.

Våpenloven presiserer at det holder å låse inn vital våpendel for å sikre et våpen. Raufoss Safehouse ble utviklet med tanke på akkurat dette, og skulle tilby en kompakt, innovativt og brukervennlig måte å løse sikringsbehovet på. I tillegg skulle den fungere som familiesafe, med et attraktivt design og høye krav til estetikk og finish.

Raufoss Safehouse ble utviklet og satt i produksjon i perioden 2009-2010, og var klar til levering når forskriften fikk endelig virkning juni 2010. Det ble solgt over 1 000 skap allerede de første tre månedene.

Safehouse som prosjekt bød på en rekke utfordringer og inkluderte det meste av disipliner som finnes innen produktutvikling. Hovedfasene kan deles inn i idé- og konseptutforsking, prototyper og evaluering, og prosessutvikling og tilpasninger. Raufoss sitt etablerte nettverk ble benyttet i en rekke av fasene slik at man sikret en rask og effektiv prosess. 

For å ivareta målsettingen om et attraktivt og funksjonelt design ble Safehouse utviklet i nært samarbeid med industridesignere. Som sikkerhetsskap kreves det godkjenning fra FG for salg i Norge, og sertifiseringen av Safehouse med sitt skyvedørsdesign var derfor en viktig milepæl i prosjektet.

Som en del av industrialiseringen ble det etablert en linje for sluttmontering av Safehouse på Raufoss. Linjen har en kapasitet på 6 000 enheter pr år. Dette innebar komponentdefinering og innkjøpsavtaler for et 50 talls komponenter. Leverandørnettverk ble etablert med leverandører fra Kina, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

Samtidig med produktutviklingen ble det etablert distribusjons- og markedsavtaler for Safehouse, der hvor Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tidlige ble en viktig samarbeidspartner. Markedsmateriell ble utviklet i samarbeid med kompetansepersoner innen markedsførings- og distribusjonsleddet.

Prosjekt Safehouse ble gjennomført på rekordtid og har resultert i et produkt som nå er godt etablert i markedet.